Viste frem ATV-bredde på Sognsvann

Både firehjulinger og sekshjulinger var sentrale da Årets Skogbranndag ble arrangert ved Sognsvann i Oslo. 8000 fremmøtte fikk se noen av formålene en ATV kan brukes til.

Årets Skogbranndag ble arrangert 22. mai ved Sognsvann i Oslo. Temaet for dagen var skogbrannforebygging, og arrangementet var lagt opp som en aktivitetsdag for barnefamilier. Det flotte vårværet skapte stor skogbrannfare flere steder i Sør-Norge, og gjorde temaet høyaktuelt.

Både Sivilforsvaret, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Oslo Brann og Redning stilte med sine kjøretøy og utstyr under arrangementet. Alle de tre etatene har tatt i bruk ATV til ulike formål og viste frem ATV som en viktig del av brann og redning.

Skogbranndagen er et samarbeid mellom offentlige og private skog- og beredskapsaktører. Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo brann og redningsetat, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Opplysningsvesenets fond, Skogselskapet, Brannvernforeningen, Oslo Kommuneskoger, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statskog og Skogbrand Forsikring står bak dagen.

Oslo Brann og Redning viste frem hvordan de bruker ATV i forbindelse med skogbranner.

Oslo Brann og Redning viste frem hvordan de bruker ATV i forbindelse med skogbranner.

Spennende for store og små å prøvesitte ATV!

Spennende for store og små å prøvesitte ATV!

Det brede brukksområdet til ATV kom tydelig frem på Sognsvann.

Det brede brukksområdet til ATV kom tydelig frem på Sognsvann.