Viktig redskap for brann- og redning

Øvre Romerike brann og redning skaffet seg ATV primært for å håndtere skogbranner, men oppdaget raskt at firehjulingen kunne brukes til mange flere oppgaver.

Øvre Romerike brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. De har investert i to firehjulinger de siste årene; en som er stasjonert i Nannestad og en på Årnes.

Brann og Redning_1

Sparer tid og krefter
Brannmester Tom Even Bråtner forteller at de to firehjulingene i utgangspunktet ble kjøpt inn for å benyttes til arbeid med å slokke skogbranner.

– I forbindelse med skogbranner ferdes mannskapet vårt på mange dårlige veier. De må transportere mye og tungt utstyr inn i skogen, noe som kan være både slitsomt og tidkrevende. Ved bruk av ATV sparer vi både tid og krefter.

– Mannskapet er ikke på nær så sliten når de kommer frem til selve brannområdet som de ville vært om de skulle båret pumper og slanger. Vi bruker tilhenger på ATVen og får dermed med oss det vi behøver av utstyr, forklarer Bråtner.

Den første av de to firehjulingene brann- og redningstjenesten kjøpte ble plassert i Nannestad. I tillegg til arbeid ved skogbrann var intensjonen også at ATVen kunne brukes når skadede personer skulle hentes ut fra for eksempel skiløyper.

Skapes flere behov
Han avslører at brann- og redningstjenesten raskt oppdaget flere fordeler ved bruk av firehjulingen.

– Det er jo sånn at når du først får en slik i bruk, så skapes det flere behov. Det er viktig for vår tjeneste å være raskt på pletten og her bidrar firehjulingen mye i mange ulike situasjoner.

Bråtner nevner blant annet de nye tog- og veitunellene som ligger nord i området. Her kan firehjulingen bidra til både å kjøre inn utstyr og hente ut folk ved ulike scenarioer.

I vinterhalvåret brukes firehjulingene med belter. Det øker bruksområdet ytterligere.

– Fremkommeligheten er usedvanlig god også på vinteren. Vi har vinsj både foran og bak, og foreløpig har vi ikke blitt stående fast. Noen ganger kjører vi i så bratte bakker at vi må vinsje firehjulingen opp for å komme frem, forteller brannmester Tom Even Bråtner.

Brann og Redning_2