Oppfordrer til hjelmbruk

Det er ikke påbudt å bruke hjelm når du kjører traktorregistrert-ATV, men de fleste førerne velger likevel hjelmen når de kjører på vei. – Veldig fornuftig. Vi oppfordrer alle ATV-førere og passasjerer til å bruke hjelm, sier Arve Lønnum, sekretær for de norske importørene.

ATV (All Terrain Vehicle) og SBS (Side-By-Side Vehicle) registreres i dag både som firehjuls moped, firehjuls motorsykkel og traktor. Mens det er påbudt med bruk av hjelm når du kjører moped- og MC-registrert ATV, er det opp til føreren selv om han ønsker å bruke hjelm ved kjøring av traktor-ATV/SBS.

Bakgrunnen er at kjøretøyet klassifiseres som traktorkjøretøy og her er det altså ikke hjelmpåbud. ATV registrert som traktor benyttes i størst grad til næringsformål i Norge. Traktor-ATV registreres både for en og to personer. Maksimal hastighet er 60 km/t.

De fleste bruker hjelm
På tross av at det ikke er lovpålagt å bruke hjelm, så velger de fleste å bruke hjelm på traktor-ATV, særlig ved kjøring på offentlig vei.

– Vårt inntrykk er at brukere av firehjulinger og sekshjulinger generelt er sikkerhetsfokusert når de kjører ATV. Mye av den gode sikkerhetskulturen fra MC er adaptert over til ATV. Man ser ofte at brukerne bruker både hjelm, ryggskinne, solide kjøredresser, sko og hansker når de kjører på veien. Dette er noe vi oppfordrer til, sier Arve Lønnum.

– En stor andel av traktorregistrerte fire- og sekshjulinger benyttes til ulike næringsformål. Det er forståelig at hjelmbruk ikke er like praktisk for alle yrkesgrupper, men i stor grad ser vi at også disse bruker hjelm ved kjøring både på og utenfor offentlig vei. Det synes vi er positivt, sier Lønnum.

Selv om det ikke er påbudt med hjelm ved kjøring av traktorregistert ATV velger mange å gjøre det.

Selv om det ikke er påbudt med hjelm ved kjøring av traktorregistert ATV velger mange fornuftig nok å gjøre det.

 

Disse hjelmene kan du velge mellom:
Utvalget av hjelmer for ATV er stort, og brukerne kan velge mellom flere ulike typer. Norske ATV-forhandlere leverer både crosshjelmer, helhjelmer og halvhjelmer.

  • Crosshjelmen er lett, den lufter godt, har beskyttelse for kjeve/ansikt og brukes med crossbriller. Disse velges ofte av den aktive føreren. Kan med fordel brukes for barn pga lav vekt og god beskyttelse også foran.
  • Helhjelm er den mest solide av alle hjelmer. Denne er tykk, har beskyttelse rundt kjeve/ansikt og visir som beskytter hele ansiktet. Helhjelmen anbefales for de som kjører MC-registrert ATV på vei.
  • Halvhjelm er åpen foran ved ansiktet og beskytter ikke like bra som crosshjelm og helhjelm. Halvhjelm velges ofte for bruk i næringsvirksomhet i ulike yrker, av praktiske årsaker.

Er du usikker, så snakk med din lokale forhandler. Han har kompetansen for å hjelpe deg med å finne riktig hjelm til ditt formål.

Recommended Posts