Nye regler om ansvarsforsikring på kjøretøy

1 januar 2021 ble det innført krav om at alle kjøretøy som er i bruk, og som kan gå fortere enn 10 km/h, minimum skal ha ansvarsforsikring. Det betyr at alle kjøretøy, deriblant uregistrerte ATVer, traktorer og arbeidsmaskiner som tidligere bare har blitt brukt på lukket område også skal ha en ansvarsforsikring.

De nye kravene kommer som følge av en endring i rettspraksisen fra EU domstolen og som en tilpasning til EUS motorvogndirektiv (2009/103) – Artikkel III. Her står det at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

Les mer på Lovdata.no https://lovdata.no/lov/1961-02-03/§11

Recommended Posts