Ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet og ATV

Planen peker på 15 hovedinnsatsområder som skal vies særlig oppmerksomhet. Blant annet er det i de nærmeste årene viktig å jobbe for å få ned ulykkestallene knyttet til blant annet fart, rus, unge og eldre trafikanter, og MC. – Norge er verdens mest trafikksikre land, men det kan ikke bli en hvilepute. Regjeringen vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Når vi nå har mottatt en oppdatert tiltaksplan for trafikksikkerhet, har vi 179 omforente og faglig forankrede tiltak som vil bidra til at det blir enda tryggere å ferdes på norske veier i årene som kommer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

ATV (All Terrain Vehicle) utgjør ikke en ensartet type kjøretøy. Begrepet omfatter kjøretøy med forskjeller i blant annet antall hjul, bruksområde, utforming og tilgjengelig fabrikkmontert verneutstyr for fører. Felles for ATVer er at de er konstruert for å ta seg godt fram utenfor vei. De har kort akselavstand, høyt tyngdepunkt, myke fjærer og grove dekk. Dette er egenskaper som vil kunne gi sikkerhetsmessige utfordringer når de kjøres på vei. Firehjulinger med to seter ved siden av hverandre, pedaler for gass og brems, bilratt og veltebøyler kalles UTV (Utility Terrain Vehicle). I omtalen nedenfor velger vi å la betegnelsen ATV også innbefatte UTV.

Oppfølgingstiltakene for ATV i planen

  • Nord universitet vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, kartlegge ATV-brukernes holdninger og atferd, samt foresattes holdninger til ungdommens atferd og deres kunnskap om ungdommens risiko ved bruk av ATV.
  • Statens vegvesen vil foreta en helhetlig gjennomgang av regelverket for ATV, som omfatterbåde kjøretøyet, opplæringen og bruk.
  • ATV-importørenes Forening vil videreutvikle konseptet med frivillig sikkerhetskurs for ATV, med sikte på at det skal bli et attraktivt nasjonalt tilbud til alle kjøpere av ATV

Kursing

ATV-importørenes Forening (AIF) har utarbeidet et kursinnhold for et frivillig sikkerhetskurs beregnet for kjøpere av ATV. Formålet med kurset er at kjøperen skal bli kjent med kjøretøyet, få kunnskap om gjeldende regelverk og en god risikoforståelse. Kurset innbefatter en kort teoridel og en to-timers praktisk del. Det er avholdt to piloter for å teste ut konseptet. AIF vil videreutvikle kurset, med sikte på at det skal bli et attraktivt nasjonalt tilbud til alle kjøpere av ATV (tiltak nr. 177).

Recommended Posts