Slik får du maksimal glede av din ATV – se vår brosjyre!

De norske ATV-importørene har produsert en ny brosjyre som tar for seg sikker kjøring med ATV. Her er det gode tips å hente både for nybegynnere og erfarne førere.

Klikk her for å lese brosjyren.

ATV er et kjøretøy med et stort bruksområde, til glede for mange brukergrupper. Med enkle forholdsregler til kjøretøyets forutsetninger, bruk av riktig sikkerhetsutstyr og en god dose sunn fornuft, er ATV et trygt og godt kjøretøy.

De fleste firehjulinger er primært bygget for kjøring i terreng og på dårlige veier. Som ved alle andre kjøretøygrupper gjelder det å ta en del forholdsregler for å minimere risikoen for uhell. Faren for personskader dramatisk dersom du tar enkle forhåndsregler, og du kan oppleve det fulle potensialet i din ATV på en trygg og god måte.

Brosjyren er på seks sider og består av korte avsnitt som tar for seg disse teamene:

  • Kjøring i oppoverbakker og nedoverbakker
  • Skråkjøring
  • Kjøring på vei
  • Områder du bør unngå
  • Gode tips om beskyttelsesutstyr
  • Aktuelle bruksområder

 

Klikk her for å lese brosjyren.

 

Recent Posts