Kommer raskere frem til ulykker med ATV

Stadig flere lokale hjelpekorps tar i bruk både firehjulinger og sekshjulinger for å yte bedre tjenester når uhellet er ute i norsk natur. Røde Kors i Tromsø er en av dem. De har gått til anskaffelse av sekshjuling.

 

Røde Kors hjelpekorps i Tromsø har lenge hatt ATV på ønskelisten, og nylig fikk de ønsket oppfylt. En flunkende ny sekshjuling med ekstrem fremkommelighet er nå i hjelpekorpsets eie.

 

– Den vil utvilsomt utgjøre en styrking av den lokale beredskapen, sier korpsleder Gunn Schultz til iTromsø. Hun forteller at den nye sekshjulingen vil gi hjelpekorpset mange fordeler:

 

– ATV gjør at vi kommer raskere fram til et ulykkessted i terrenget. Til nå har mannskapene – i sommerhalvåret – vært nødt til å gå fram til pasienten. Da har de også båret store mengder utstyr i tillegg til båre. Nå kan dette fraktes med sekshjulingen, sier hun til iTromsø.

 

Også Norsk Folkehjelp forteller om svært positive erfaringer med ATV:

– Når vi får melding om en ulykke eller behov for generell assistanse, er det viktig å utføre oppdraget på kortest mulig tid – spesielt i de alvorligste situasjonene. Den muligheten har vi nå, sier Håvard Mørkved i Norsk Folkehjelp som har hatt sin ATV i ett år.

 

Røde Kors hjelpekorps Tromsø og mange andre hjelpekorps rundt om i Norge har mange års positiv erfaring med bruk av snøscooter i vinterhalvåret. Den har bidratt til å korte ned uttrykningstiden betraktelig. Nå tar flere hjelpekorps i bruk firehjulinger og sekshjulinger for å oppnå den samme effektiviteten også når det er fritt for snø.

Recent Posts