Det siste skuddet på ATV stammen er de som kan registreres for bruk på offentlig vei. Disse har de siste to år tatt Europa med storm. Salget er i eventyrlig vekst i de aller fleste land. Man har to kategorier. De minste er på 50 cc og registreres som moped, med en maks hastighet på 45 km/t. Alle som er større enn 50 cc registreres som tung motorsykkel. Disse har ingen fartsbegrensning, men en maksimal effekt på 15 kw. Enkelte av de store modellene kan registreres for to personer, fører og passasjer. Alle som kjører eller sitter på med en veiregistrert ATV må benytte godkjent hjelm.

Hvor kan det kjøres:

Alle steder der det er lov å kjøre med bil eller motorsykkel. De som er registrert som moped har dog ikke lov å kjøre på motorvei klasse A eller B.

Hvem kan kjøre:

ATV registrert som moped kan kjøres fra fylte 16 år mens motorsyklene kan kjøres av alle over 18 år.

Førerkortkrav:

ATV registrert som moped kan kjøres av alle med førerkort klasse M-146 (vektbegrensning på 175 kg) og M-147 og de som har det gamle mopedførerbeviset. ATV registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Disse kan selvfølgelig også kjøre moped. Vi gjør oppmerksom på at førerkort klasse A, motorsykkel ikke gir førerrett for ATV registrert som motorsykkel.

AIF mener og vil arbeide for:

At også mopedførerkort M-145 gir førerett for ATV registrert som moped samt at førerkort klasse A, motorsykkel, gir førerett for ATV registrert som motorsykkel.

Eksempler

Can-Am Outlander T3

Can-Am Outlander T3


Derbi 250


Sym 250


A-Eon 50

Dette er kun eksempler. Det finnes fler modeller og merker på markedet.