Sports ATV kan leveres fra 50 cc og opp til 700 cc. De minste på 50 cc er mer og regne som lekekjøretøy beregnet på barn fra 5 år og oppover, mens de største er fullverdige konkurransekjøretøy med høy effekt. Det arrangeres trening og løp for de fleste størrelser i regi av et landsdekkende nett av klubber. Dette arrangeres på de samme banene hvor man også kjører konkurranse for motocross. For de minste arrangeres det ikke konkurranser , men derimot er barneaktiviteter med ATV en meget populær form for aktivitet, og som er i sterk vekst. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Alle ATV som benyttes må være homologert av Norges Motorsykkelforbund og så på deres liste. Står ikke modellen der er det totalforbud mot å benytte denne i Norge.

Hvor kan det kjøres:

Sports ATV kan benyttes på alle områder som er godkjent til motorsportsformål. De minste kan kun kjøre under overvåning av godkjent aktivitetsleder.

Hvem kan kjøre:

Alle som har lisens utstedt av Norge Motorsportsforbund. Lisensene kan enten utstedes for et år eller som engangslisens

Førerkortkrav:

Ingen krav til førerkort

AIF mener og vil arbeide for:

Det bør være lovlig å kjøre de minste lekekjøretøyene for alle under oppsyn av foresatt på egen eiendom.

Eksempler

Yamaha Raptor 700


Artic Cat 400


Suzuki 250


E-Ton 50

Dette er kun eksempler. Det finnes flere modeller og merker på markedet.