Arbeids ATV er den mest solgte ATV kategorien i Norge. Disse kom først på markedet midt på 1980 tallet og har siden dette vært et viktig arbeidsredskap i Norsk landbruk og skogbruk. Disse kjøretøyene har gjort at mange gårdsbruk er drivverdige og kraftselskapene kan ikke få fullrost disse maskinene. Arbeids ATV gjør utrolig mange av den store traktorens arbeidsoppgaver på en langt mer skånsom og miljøbesparende måte. Modellene registreres som traktor, da i vesentlig grad på sorte skilt. Men det er i det siste også kommet noen modeller som registreres på hvite skilt. Mange av modellene registreres også som motorsykkel og enkelte kan ikke registreres. Om sistnevnte skal benyttes må de oppfylle kravene til motorredskap.

Hvor kan det kjøres:

Arbeids ATV kan enten de er registrert som traktor eller kjøres som uregistrert motorredskap kjøre alle steder det er lov å kjøre med en traktor. De som er levert på sorte skilt eller uregistrert kan ikke kjøre på offentlig vei, men kun krysse denne. ATV registrert som traktor med hvite skilt kan benyttes på offentlig vei, dog ikke på motorvei. ATV registrert soom motorsykkel kan kjøres på offentlig vei og traktorveier, men det er begrensninger for bruk i utmark.

Hvem kan kjøre:

Om kjøretøyet er registrert som traktor kan alle som har traktorførerkort eller andre bilførerkort kjøreog er det registrert som motorsykkel må du ha klasse B eller høyere. Motorredskap kan føres av alle over 18 år.

Førerkortkrav:

Om ATV’en er registrert som traktor kreves førerkort klasse T eller B. ATV registrert som 4-hjuls motorsykkel krever førerkort klasse B. Andre typer har intet krav til førerkort.

AIF mener og vil arbeide for:

At det etableres en egen klasse for arbeids ATV på lik linje med de fleste andre land i Europa, blant annet Sverige.

Eksempler

Honda Rancher 350


Linhai 260

Dette er kun eksempler. Det finnes flere modeller og merker på markedet.