kategorier-header

Kategorier

Arbeids-ATV/SBS
Traktor-ATV, registrert for en person.

Traktor-ATV, registrert for en person.

Vi skiller mellom to typer arbeidsmaskiner:

1. Arbeids-ATV – All Terrain Vehicle
2. Arbeids-SBS – Side By Side Vehicle

Arbeids-ATV/SBS er den mest solgte kategorien i Norge. Disse kom på markedet midt på 1980-tallet og har siden dette vært et viktig arbeidsredskap i norsk landbruk, skogbruk, i bygg og anlegg, alpinanlegg og borettslag.

Modellene registreres som traktor med hvite skilt. Noen av modellene registreres også som motorsykkel, mens enkelte ikke kan registreres. Om sistnevnte skal benyttes må de oppfylle kravene til motorredskap (som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t).

Hvor kan arbeids-ATV/SBS kjøres?

Traktor-ATV, registrert for 2 personer.

Traktor-ATV, registrert for 2 personer.

Arbeids-ATV/SBS kan enten de er registrert som traktor eller kjøres som uregistrert motorredskap kjøre alle steder det er lov å kjøre med en traktor. De som er levert på sorte skilt eller er uregistrert kan ikke kjøre på offentlig vei, men kun krysse denne. Arbeids-ATV/SBS registrert som traktor med hvite skilt kan benyttes på traktorvei og øvrig offentlig vei, unntatt på motorvei. Arbeids-ATV/SBS registrert som motorsykkel kan kjøres på offentlig vei og traktorvei, men det er begrensninger for bruk i utmark.

Hvem kan kjøre?

Om kjøretøyet er registrert som traktor (T3) kan alle som har traktorførerkort (fra 16 år) eller bilførerkort kjøre. Er den registrert som motorsykkel må du ha klasse B eller høyere. Motorredskap kan føres av alle over 18 år.

Førerkortkrav:

Dersom ATV/SBSen er registrert som traktor kreves førerkort klasse T eller B. ATV/SBS registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Andre typer har intet krav til førerkort.

AIF mener og vil arbeide for:

Traktor-SBS, registrert for 2 personer.

Traktor-SBS, registrert for 2 personer.

At det etableres en egen klasse for arbeids-ATV/SBS på lik linje med de fleste andre land i Europa, blant annet Sverige.

Begrepsforklaringer:
ATV: All Terrain Vehicle
SBS: Side By Side Vehicle 

Vei-ATV/SBS

Vi har tre kategorier ATV/SBS for vei; moped, tung motorsykkel og traktor. Mopedene er på maksimalt 50 kubikk med en maks hastighet på 45 km/t. Alle som er større enn 50 kubikk registreres som tung motorsykkel eller traktor. Tung motorsykkel har ingen fartsbegrensning, men en maksimal effekt på 15 kw. Enkelte modeller kan registreres for to personer. Alle som kjører eller sitter på med en motorsykkelregistrert ATV/SBS må benytte godkjent hjelm.

Traktorregistrert ATV/SBS har ingen effektbegrensning, men en fartsbegrensning på 40 km/t. Noen av disse kan registreres for to personer. Hjelm er ikke påbudt på traktor-ATV/SBS, men anbefales av sikkerhetshensyn.

Hvor kan vei-ATV/SBS kjøres?

Alle steder der det er lov å kjøre med bil eller motorsykkel. De som er registrert som moped har ikke lov å kjøre på motorvei klasse A eller B.

Hvem kan kjøre?

Om kjøretøyet er registrert som traktor (T3) kan alle som har traktorførerkort (fra 16 år) eller andre bilførerkort kjøre. Er den registrert som motorsykkel må du ha klasse B eller høyere. ATV registrert som moped kan kjøres fra fylte 16 år.

Førerkortkrav:

ATV registrert som moped kan kjøres av alle med førerkort klasse M-146 (vektbegrensning på 175 kg) og M-147 og de som har det gamle mopedførerbeviset. ATV/SSB registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Disse kan selvfølgelig også kjøre moped. Vi gjør oppmerksom på at førerkort klasse A, motorsykkel ikke gir førerrett for ATV/SBS registrert som motorsykkel.

AIF mener og vil arbeide for:

At også mopedførerkort M-145 gir førerrett for ATV-registrert som moped samt at førerkort klasse A, motorsykkel, gir førerett for ATV/SBS registrert som motorsykkel.

Begrepsforklaringer:
ATV: All Terrain Vehicle
SBS: Side By Side Vehicle 

Sports-ATV/SBS

Sports-ATV/SBS kan leveres fra 50 kubikk og oppover. De minste på 50 kubikk er å regne som lekekjøretøy beregnet på barn fra 5 år og oppover, mens de største er fullverdige konkurransekjøretøy. Det arrangeres trening og løp i regi av et landsdekkende nett av klubber. Dette arrangeres på de samme banene hvor man også kjører konkurranse for motocross.

For de minste arrangeres det ikke konkurranser, men derimot er barneaktiviteter med ATV en meget populær form for aktivitet. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Alle ATVer som benyttes må være homologert av Norges Motorsykkelforbund og stå på deres liste. Står ikke modellen der er det totalforbud mot å benytte denne i Norge.

Hvor kan sports-ATV/SBS kjøres?

Sports-ATV kan benyttes på alle områder som er godkjent til motorsportformål. De minste kan kun kjøre under overvåkning av godkjent aktivitetsleder.

Hvem kan kjøre?

Alle som har lisens utstedt av Norge Motorsportforbund. Lisensene kan enten utstedes for et år eller som engangslisens.

Førerkortkrav:

Ingen krav til førerkort.

AIF mener og vil arbeide for:

Det bør være lovlig å kjøre de minste lekekjøretøyene for alle under oppsyn av foresatt på egen eiendom.

Begrepsforklaringer:
ATV: All Terrain Vehicle
SBS: Side By Side Vehicle