header-forerkort

Førerkort

ATV-begrepet omfatter et bredt spekter av kjøretøy, fra firehjulsmopeder og motorsykler til konkurransekjøretøy, og traktorer til bruk i land- og skogbruk eller bygg og anlegg. Felles for kjøretøygruppene er at de er beregnet på brukere over 16 år og at du må ha godkjent førerkort for å kjøre de aller fleste.

Når må du ha førerkort?

Dersom firehjulingen har en maksfart på over 6 kilometer i timen og/eller en egenvekt på over 50 kilo, må du ha førerkort for å kjøre denne. Dette gjelder uansett hvor kjøringen foregår. Unntaket er dersom du kjører på lukket bane i regi av motorsportforbundet. Les mer om dette her.

Førerkortklasser for kjøring med ATV:

  • ATV registrert som moped kan kjøres av alle med førerkort klasse M-146 (vektbegrensning på 175 kg) og M-147, samt de som har det gamle mopedførerbeviset.
  • ATV registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Disse kan også kjøre moped.
  • ATV registert som traktor (T3A) kan kjøres på førekort klasse B og klasse T. Klasse T3B krever minimum klasse B.

Her finner du all førerkortinformasjon på Statens vegvesens side.