Førerkort for ATV i Norge – her er reglene du må kunne

I Norge kan du kjøre ATV fra du er 16 år med traktorlappen, dersom kjøretøyet er traktorregistrert og har maksimal hastighet 40 km/t. Du kan også kjøre ATV med vanlig bilsertifikat. Vi har samlet alle regler her.

ATV-begrepet omfatter flere typer fire- og sekshjulinger. Traktorregistrert ATV til bruk i næringsvirksomhet og privat er de vanligste i Norge. Men det finnes også en del som er MC-registrerte.

Felles for kjøretøygruppene er at de er beregnet på brukere over 16 år og at du må ha godkjent førerkort for å kjøre de aller fleste.

 

Når må du ha førerkort?
Dersom firehjulingen har en maksfart på over 6 kilometer i timen og/eller en egenvekt på over 50 kilo, må du ha førerkort for å kjøre denne. Dette gjelder uansett hvor kjøringen foregår.

Unntaket er dersom du kjører på lukket bane i regi av motorsportforbundet. Les mer om dette her.

Her er førerkortklasser for kjøring med ATV:

  • ATV registrert som moped: Minstealderen er 16 år når firehjuls moped-ATV har egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). Er disse ATV-mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), er minstealderen 18 år. Samme aldersbegrensninger gjelder når du får klasse AM147 etter  å ha tatt førerkort i klasse T.
  • ATV registrert som tung motorsykkel (MC) kan kjøres med førerkort klasse B. Med klasse B kan du også kjøre moped-ATV.
  • Dersom fire- eller sekshjulingen er registrert som traktor (T3A) med maksimal hastighet 40 km/t kreves førerkort klasse T eller B.
  • ATV registrert som traktor med maksimal hastighet 60 km/t (T3B) krever klasse B. Merk at det ikke er lov å kjøre denne med klasse T.

 

Her finner du all førerkortinformasjon på Statens vegvesens side.

 

 

Recent Posts