Firehjulinger øker sikkerheten for store idrettsarrangement


OffroadFinnmark bruker 11 firehjulinger for å kunne gjennomføre det som er betegnet som et av verdens tøffeste terrengsykkelritt på Finnmarksvidda.
– Firehjuling er uten tvil det beste verktøyet for oss, sier rittlederen.

 Stadig flere idrettsarrangement tar i bruk firehjuling. For sykkelrittet OffroadFinnmark hadde det ikke vært mulig å arrangere konkurranse i det som er et av Europas mest øde områder uten ATVen.

ATV oppfyller strenge sikkerhetskrav
Med et ritt hvor deltakerne er spredd over store deler av den enorme Finnmarksvidda, stilles det ekstra høye krav til sikkerheten. Rittleder Jørund Greibrokk er tydelig på at rittet, slik det arrangeres i dag, ikke hadde vært mulig uten de 11 firehjulingene som benyttes.

ATV OffroadFinnmark_web

Europas tøffeste terrengsykkelritt kunne ikke blitt arrangert uten firehjulinger som står for sikkerheten på vidda. (Foto: Jo Hermstad Trondsen)

– De øde partiene i OffroadFinnmark – hvor deltakerne ikke ser bebyggelse eller folk på 7-8 mil – hadde ikke vært mulig å få til uten at sikkerheten er ivaretatt. Det er disse løypepartiene som gjør rittet så ekstremt. Med mange firehjulinger rundt om i traséen oppnår vi god sikkerhet, sier Greibrokk som vet at flere ritt også benytter ATV.

Sea King kan ta tid
Det er ikke langt til luftambulansens stasjon i Banak hvor redningshelikopteret er lokalisert, men det kan ta lang tid før det er på plass dersom uhellet er ute.

– Helikopteret kan være ute på andre oppdrag. Da kan det gå mang timer før det er på plass hos oss. Med flere firehjulinger spredd rundt i traséen, tar det sjeldent lang tid før vi har noen på plass der det er nødvendig. Vi har heldigvis vært forskånet for de stygge uhellene, men de gangene det har vært hendelser har vårt ATV-mannskap vært relativt kjapt på stedet.

– Bare det å komme til de skadde deltakerne med varmt pledd og nakkekrage er viktig. Det oppnår vi med bruk av firehjulinger, legger han til.

ATV også for mediene
Firehjulingene benyttes ikke bare til å øke sikkerheten i rittet for deltakerne. Den har også andre oppgaver. OffroadFinnmark har stor nasjonal oppmerksomhet. I år omtalte både VG, NRK, TV2 og mange av landets store medier arrangementet. Da er gode bilder og video fra konkurransen avgjørende for å kunne formidle inntrykkene.

– OffroadFinnmark er et ritt hvor de flotte naturopplevelsene betyr minst like mye som selve konkurransen. Det er viktig for oss å fange de flotte naturopplevelsene på film og bilder. I år var det ekstremt våre forhold på vidda, og dette fikk vi dokumentert godt da vi kunne frakte våre egne fotografer ut i traséen med firehjulinger.

Også eksterne journalister og fotografer benytter ATV når de skal ut i villmarka for å formidle inntrykkene.

– Pressefotografene har ofte tungt utstyr med seg og da er ATV det eneste gode alternativet.

Jørund Greibrokk er klar på at det utelukkende benyttes eksisterende veier på vidda i forbindelse med rittet.

– Selv om vidda er relativt øde, så finnes det en god del ATV-spor. Vi følger utelukkende disse. Dessuten legger vi om ruten fra år til år for å spare terrenget.

Recent Posts