atv-jordbruk_geir-skuterudFAKTA OM ATV/UTV I NORGE

Bestanden
Det er i dag cirka 65.000 veiregistrerte fire- og sekshjulinger i Norge. Disse er fordelt mellom ulike kategorier. Klasse T3 utgjør flertallet. Disse er registrert som traktor, med hastighetsbegrensninger. De øvrige er registrert som MC eller moped.

Brukergruppene spenner fra et spekter av profesjonelle som bruker ATV i næring, til private som bruker ATV til oppgaver i forbindelse med hjem, hytte og hobby.

Klikk her for å se hvor du kan kjøre med de ulike kjøretøyene.
Klikk her for å se førerkortkravene til de ulike klassene.

Salg per år
Det selges i gjennomsnitt litt over 5000 nye fire- og sekshjulinger hvert år i det norske markedet. Da er alt mellom de minste på 50 kubikk (moped) og 1000 kubikk (traktor) tatt med. Det selges mest ATV klasse 400-599 kubikk. Denne klassen består i stor grad av arbeidsmaskiner for ulike næringsvirksomheter, og utgjør cirka 50 prosent av det totale salget.

UTV-segmentet
UTV-segmentet (side-by-side) vokser i det norske markedet. Disse maskinene benyttes av flere ulike brukergrupper, alt fra profesjonelle aktører til 16-åringer. UTV-salget utgjør omlag 10 % av det totale markedet.