Færre ATV-ulykker med personskader

Mens ATV-bestanden øker i Norge, går ulykkene ned. Antall ulykker med personskader er halvert siden 2016, melder NRK.

NRK har hentet tall fra Statens vegvesen som viser at 2016 var toppåret for ATV-ulykker. Antall ulykker med personskader i 2016 var 54. Dette tallet sank ned til 25 i 2019. I den samme fireårsperioden har bestanden økt fra 58.000 i 2016 til 74.000 i 2019, melder NRK.

I den samme reportasjen melder forsikringsbransjen om en markant nedgang i antall registrerte skader på ATV/UTV i perioden. I 2016 var det innrapportert 231 saker med ATV-skader, mens dette tallet var 102 i 2019.

Forsikringsbransjens statistikk viser at det i 2016 var 6 registrerte personskader med ATV, mens det var 2 i 2019.

Arve Lønnum, sekretær for AIF.

– Dette er positive nyheter som på ingen måte kommer overraskende på oss. Statistikken som NRK presenterer, viser helt klart at risikoen med å kjøre ATV er blitt betydelig mindre. Noen aktører hevder det motsatte, men NRK-reportasjen viser klart hva som er realiteten; antall ulykker med personskader har gått betydelig ned de fire siste årene, sier sekretær i ATV-importørenes Forening, Arve Lønnum. Han mener det kommer av et målbevisst arbeid med holdninger og ferdigheter, og fremfor alt bedre holdninger rundt kjøring i ruspåvirket tilstand.

Han er ikke imponert over Trygg Trafikk og Ingrid Trømborg som i den samme reportasjen hevder at det trolig dør langt flere på ATV og UTV i skog og mark, enn det gjør i veitrafikken.

– Det er ingen som kan smugle døde eller alvorlig skadde ut av skogen og kamuflere disse. Vi håper og tror ikke Trømborgs syn er representativt for det Trygg Trafikk står for, sier Lønnum.

Recent Posts