ATV-en løser oppgaven og sparer miljøet

Harald Nilsen AS

ATV var et helt nødvendig transportmiddel for at entreprenør Harald Nilsen AS skulle få løst oppgavene med utbygging av et vannkraftverk i Alta.

Harald Nilsen AS er en av de største og mest anerkjente entreprenørselskapene i Finnmark. Selskapet har om lag 50 ansatte som utfører ulike oppgaver over hele fylket. Ingen oppgaver er like og enkelte er betydelig mer krevende enn andre.

Vanskelig tilgjengelighet
Utbyggingen av et nytt vannkraftverk i Alta satte den erfarne entreprenøren på prøve i 2015. Vannkraftverket ligger nemlig på en svært utilgjengelig plass. Hoveddelen av materialer og redskap ble fraktet til arbeidsplassen med helikopter. Utbygger var likevel avhengig av å kunne transportere varer og verktøy opp til anleggsplassen på daglig basis.

– Det hadde vi aldri klart uten sekshjulingen, forteller prosjektleder Alf Christian Losvar. For hans arbeidere var ATVen det eneste reelle alternativet.

Sparer underlaget
– I praksis hadde vi aldri kommet oss til anlegget med andre kjøretøy, så sekshjulingen var helt avgjørende for fremdriften. Med denne kunne vi reise inn og ut av anlegget daglig, sier Losvar. Han mener i tillegg valget av ATV var fornuft også sett i et miljøperspektiv.

– Vår erfaring er at ATVen sparer underlaget sammenliknet med andre tyngre kjøretøy. Og i et slikt prosjekt var det viktig å tenke miljø.

Også med belter
Da snøen kom gikk de over til firehjuling med belter. Det gjorde arbeidet betydelig enklere i en periode som ellers ville bydd på store utfordringer.

– Nede i bygda var det nesten ikke noe snø, mens det var store snøskavler oppe i fjellet ved anlegget. Firehjuling med belter var en suveren løsning i denne perioden. Beltene fungerte like bra alle steder.

Losvar fremhever også komforten på ATVen arbeiderne benyttet under prosjektet.

– Vi brukte en side-by-side-maskin som byr på god komfort for de som sitter i den. Du kan gjerne si at et slikt kjøretøy både er snill mot underlaget og mot de som kjører den.

 

Recent Posts