ATV sikrer helårsdrift ved fjellstuene

For fjellstueoppsitterne er ATVen et helt nødvendig verktøy for å løse de varierte utfordringene på Finnmarksvidda. – ATV er et veldig hendig verktøy for oss når mange oppgaver skal løses, sier Steinar Kristensen.

Jotka fjellstue i Alta kommune er en av statens tre fjellstuer. Fjellstua ligger idyllisk plassert bare noen korte kilometere nordøst for den velkjente Altadalen.

Fjellstuene i Finnmark ble etablert allerede på 1800-tallet og ble bygd for statens folk som trygg ly under sine ulike oppdrag rundt om i fylket. Dagsetappene til amtannen, prest og lensmann var beregnet til tre mil. Dette var tiden man regnet med embedsmennene brukte mellom fjellstuene til fots eller med hest og kjerre.

«Folkestuer» for reindriften
Fjellstuene i Finnmark var også viktig for reindriften som hadde egne «folkestuer» som stod åpne. Her kunne de tørke klær, lage mat og søke litt ly på de aller barskeste vinterdagene. Dette var før snøscooteren kom, og den skapte betydelige enklere hverdag for reindriftsnæringen vinterstid.

Noen år senere skapte ATVen enda bedre rammebetingelser for reindrifta og de seneste årene har de fleste fjellstueoppsitterne tatt fire- og sekshjulinger i bruk.

Nødvendig for driften
– Sekshjulingen er veldig hendig for oss. Den løser mange oppgaver som er helt nødvendig for driften av fjellstua, sier Steinar Kristensen. Han har nylig byttet fra fire til seks hjul. Det bidrar til en enda enklere hverdag på vidda. Da vi er innom på besøk er det full trøkk med jegere på besøk fra hele landet.

Høster 120 kilo multer
Oppsitterne bruker både båt, snøscooter, ATV og terrengbil til transport av varer og personer til fjellstua. I tillegg brukes ATVen i forbindelse med høsting av ulike råvarer – deriblant multebær.

– Vi plukker omtrent 120 kilo multebær som vi bruker til driften vår, så det sier seg selv at det er en jobb å få transport alt dette til selve fjellstua. Da er sekshjulingen et veldig nyttig verktøy, sier Steinar.

Han og Lise tok over driften av fjellstua i 2003 og tok umiddelbart i bruk ATV til ulike oppgaver. Generasjonen før dem som drev fjellstua tidligere, brukte ikke ATV. Steinar tenker at hans generasjon har et mer naturlig forhold til ATV som i et større perspektiv er et relativt nytt hjelpemiddel.

Usikker is
Spesielt de tidene på året når det ikke er farbart med båt er sekshjulingen helt avgjørende for å komme seg opp og ned mellom Jotka og Alta.

– Både på høsten og våren er det lengre perioder når isen ikke er farbar med snøscooter. Da må vi med ATV over fjellet. Hvis vi plutselig av en eller annen grunn ikke har ATV tilgjengelig, så merker man fort hvor avhengig vi er av den, innrømmer han.

 

Recent Posts